08 março, 2007

CONTAMINACION NO RIO MIÑO

Un dos problemas ambientais máis destacados é o da contaminación das augas, isto sucede en moitos ríos por causas moi diversas e con consecuencias moi notables perxudicando non só a imaxen do río senon tamen os peixes que viven nel, estinguindo especies e facendo que a pesca diminua, e tamen perxudica as persoas do arredor.

O río Miño é un dos que sofren estes danos. Actualmente non se atopa saneado, moitos sucesos que nos permiten afirmalo son: un río que desenboca no Miño, en Quintela, xunto as augas termais ven totalmente contaminado, asqueroso e con mal cheiro, as troitas en Ourense estan totalmente contaminadas; hai 2 opinions, unha que as troitas estan en perfectas condicións para o seu consumo, (según la region) e outra que non estan aptas para o seu consumo (segundo os pescadores). Tamén se verten os ríos purins, restos de pesticidas, insecticidas, funguicidas, molusquicidas, esto é unha práctica habitual e perigosa, a toxicidade destos productos acumulase en organismos da fauna que non a depura, outras causas son o uso de lexibia e outros productos por pescadores furtivos; a falta de depuración de residuais ou o mal funcionamento ou insuficiencia das existentes. Ademais de extinguirse especies, outras moitas saen con malformacións.
Como conclusión moitas persoas non se decatan do mal que estan a facer, nun futuro as consecuencias seran moito peores que as actuais. A forma de remedialo seria que as persoas colaboraran para mellorar os ríos ou polo menos non empeoralos.

ANA AGRA MEJUTO
IRIA ARIAS PINTOR
LUCIA MEJUTO BERMEJO
DIEGO VARELA MEJUTO
1ºC

1 comentário:

Marcelino Lopes disse...

Sem dúvida, é muito importante sensibilizar as populações para os problemas ambientais. A este nível a escola tem uma grande responsabilidade...
Vou pedir aos meus alunos que investiguem se o Rio Minho na parte portuguesa também tem problemas de poluição.
Parabéns pelo vosso contributo.